Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

Εικονογράφηση του 1821 μέσα από το ιστορικό βιβλίο

arta.gr
Στη Δημοτική Πινακοθήκη Άρτας εγκαινιάστηκε την Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012, η έκθεση ‘Εικονογράφηση του 1821 μέσα από το ιστορικό βιβλίο’. Εκτίθεται το λεύκωμα ‘Η Ελληνική Επανάσταση στην εικονογραφία του 19ου αιώνα μέσα από την ποίηση Οδυσσέα Ελύτη Νικηφόρου Βρεττάκου’.
Το εν λόγω εκδοτικό εγχείρημα, πρωτοπόρο ως προς το σχήμα, τους συμβολισμούς και το περιεχόμενό του, καρπός πεντάμηνης εργασίας των μαθητών της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου Παναγιάς Διασέλλου στα πλαίσια διαθεματικού πολιτιστικού προγράμματος που εκπονήθηκε κατά το σχολικό έτος 2011-2012 (Νοέμβριος 2011-Μάρτιος 2012) με υπεύθυνο/συντονιστή τον εκπαιδευτικό Γουσταύο Σάμιο, παρουσιάζει σημαντικούς Έλληνες και Φιλέλληνες δημιουργούς του 19ου αιώνα της εικονογραφίας του Ελληνικού Αγώνα μέσα από εμβληματικές συνθέσεις: πολεμικές και αλληγορικές σκηνές του Αγώνα και προσωπογραφίες Ελλήνων και Φιλελλήνων αγωνιστών. Τις σκηνές του Αγώνα συνοδεύουν αποσπάσματα έργων των ποιητών Ελύτη και Βρεττάκου, με προοπτική θέασής τους την Ελληνική Επανάσταση, όπως αυτή αποτυπώνεται στα έργα του λευκώματος. Η επιλογή αυτή υπαγορεύεται από το γεγονός του εορτασμού των 100 χρόνων από τη γέννησή τους το 2011 και το 2012 αντίστοιχα.
Στην Πινακοθήκη εκτίθενται επίσης οι εικονογραφημένες εκδόσεις που χρησιμοποιήθηκαν ως πρωτογενές υλικό για την άντληση του εικαστικού υλικού του λευκώματος των μαθητών. Πρόκειται κυρίως για λευκώματα τέχνης που περιλαμβάνουν ζωγραφικούς πίνακες σημαντικών Φιλελλήνων καλλιτεχνών, όπως των Delacroix, Dupré, Friedel, Krazeisen, Lipparini, που με τα έργα τους διέδωσαν την ιδεολογία των επαναστατημένων Ελλήνων σε μία εποχή απολυταρχισμού συμβάλλοντας παράλληλα στη σφυρηλάτηση του φιλελληνικού κινήματος και διάδοσή του σε λαούς της Ευρώπης και κοινωνικά στρώματα. Επιπροσθέτως, προβάλλονται Έλληνες ζωγράφοι μεταξύ των οποίων οι Βρυζάκης, Βολανάκης, Ιατρίδης, Τσόκος, Ζωγράφος, οι οποίοι με τα έργα τους διέσωσαν την εθνική ιστορική μνήμη εμπλουτίζοντας την ιστορική πινακοθήκη που θεμελίωσαν οι Φιλέλληνες εικαστικοί. Τα βιβλία πλαισιώνονται από τις 28 υδατογραφίες με πλοία και ναυμαχίες του Ελληνικού Αγώνα που φιλοτέχνησε ο Αντώνιος Κριεζής και εξέδωσε το 1961 το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδας καθώς και από την εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που τύπωσε ο Ρήγας το 1797 στη Βιέννη, προκειμένου να ενισχύσει το ηθικό των σκλαβωμένων Ελλήνων.
Η συγκέντρωση του πολυεπίπεδου εικονογραφικού αυτού υλικού, που προέρχεται από τη βιβλιοθήκη του κ. Σάμιου, σε έναν ενιαίο χώρο, στη Δημοτική Πινακοθήκη Άρτας, δίνει την ευκαιρία στον επισκέπτη μίας ουσιαστικής και εμπεριστατωμένης ανάγνωσης του 1821 από εικαστική σκοπιά στη βάση της τυπολογίας της μάχης: η προετοιμασία, ο χωρισμός, οι επιχειρήσεις σε ξηρά και θάλασσα, η αναμονή της έκβασης, οι συνέπειες.