Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

Αναγνώριση προσώπου

πηγαία photo από engagdget.com
Μια εφαρμογή που θα δίνει πολλά στοιχεία (παράδειγμα για την ηλικία μας) κυκλοφορεί στο internet. Απλά ανεβάζουμε την φωτογραφία μας (ή κάποιου άλλου) και έχουμε αναλυτικά αποτελέσματα που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για διάφορους σκοπούς (παράδειγμα για εγγραφή σε sites ενηλίκων). Η εφαρμογή βρίσκεται εδώ: face.com. Διαβάστε περισσότερα στο engadget.com.