Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

Όσο περισσότερα τόσο καλύτερα

Το Dolby Digital Plus 7.1 χρειάζεται συνολικά 8 ηχεία στο σπίτι μας για να απολάυσουμε ταινίες. Φυσικά εκτός από το κόστος, χρειάζεται πολύς χώρος και φυσικά η συναίνεση των έτερων ημίσεων: