Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

Google Insights

Σύμφωνα με το Google Insights (που λειτουργεί πλέον και για την Ελλάδα) οι Έλληνες παρουσίασαν αύξηση στην αναζήτηση των παρακάτω λέξεων τις τελευταίες 7 ημέρες: