Κυριακή, 1 Απριλίου 2012

Σήμερα γιορτάζει το ψέμα

Θεματική η μέρα στο artamou, καθώς σήμερα γιορτάζει το ψέμα.