Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

Ενημερωτική ημερίδα για το θεσμό της Διαμεσολάβησης

arta.gr
Ενημερωτική ημερίδα για το θεσμό της Διαμεσολάβησης διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης – «Σύνεσις» σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Άρτας διοργανώνουν ημερίδα με θέμα «Διαμεσολάβηση βαδίζοντας προς το νέο τρόπο επίλυσης διαφορών» στις 4/4/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.30 η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηριακού Μεγάρου Άρτας, με ομιλήτριες τις κ.κ. Έλενα Κολτσάκη και Ζωή Γιαννοπούλου, Δικηγόρους - Διαπιστευμένες Διαμεσολαβήτριες.
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε για την ημερίδα το Επιμελητήριο και η οποία φέρει την υπογραφή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Άρτας κ. Χρήστου Παπάζογλου αναφέρονται τα εξής: Η Διαμεσολάβηση είναι ένας εναλλακτικός τρόπος επίλυσης ιδιωτικών διαφορών, ο οποίος εισήχθη στην ελληνική έννομη τάξη με το ν. 3898/2010 (κατ΄ εφαρμογή της κοινοτικής Οδηγίας 2008/52/ΕΚ). Έρχεται να συμπληρώσει το θεσμοθετημένο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης, με τις όποιες δυσλειτουργίες αυτό εμφανίζει, προσφέροντας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις μια ακόμη δυνατότητα επίλυσης των διαφορών τους, εξωδικαστική, άμεση και με δεσμευτική ισχύ. Αποτελεί μια διαδικασία απλή και σύντομη με σκοπό να απαλλάξει τα μέρη από χρόνιους και πολυδάπανους δικαστικούς αγώνες και εισάγει μια νέα, σύγχρονη και πρακτική αντίληψη διευθέτησης των διαφορών. Πρόκειται για μία ευέλικτη διαδικασία, στην οποία ένα ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, ειδικά εκπαιδευμένο, (o διαμεσολαβητής) βοηθά τα δύο μέρη στην επίτευξη μίας αμοιβαίας ικανοποιητικής λύσης της διαφοράς τους, η οποία λαμβάνει τη μορφή μιας δεσμευτικής συμφωνίας που επικυρώνεται στη συνέχεια από το αρμόδιο δικαστήριο. Οι θεματικές ενότητες που θα αναλυθούν είναι οι εξής: 1.Έννοια και περιεχόμενο της Διαμεσολάβησης 2.Διάκριση του θεσμού της Διαμεσολάβησης από την Διαιτησία και άλλους εξωδικαστικούς τρόπους επίλυσης της διαφοράς. Πλεονεκτήματα και Οφέλη. 3.Αρχές που διέπουν την Διαμεσολάβηση 4.Που εφαρμόζεται η Διαμεσολάβηση (Αστικές και Εμπορικές Διαφορές Ιδιωτικού Δικαίου). 5.Ποιοι συμμετέχουν και πόσο διαρκεί 6.Χαρακτηριστικά και Προσόντα Διαμεσολαβητή 7.Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών 8.Επίτευξη συμφωνίας και εκτελεστότητα αυτής (εάν ολοκληρωθεί επιτυχώς η Διαμεσολάβηση, η συμφωνία των μερών αποτυπώνεται σε ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο υπό προϋποθέσεις καθίσταται εκτελεστός τίτλος) 9.Ο θεσμός της Διαμεσολάβησης σε άλλες χώρες 10.Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την Διαμεσολάβηση. Σκοπός της παρουσίασης Η ημερίδα έχει ως στόχο την ενημέρωση των συμμετεχόντων για τον νέο θεσμό, τη διαδικασία προσφυγής στη διαμεσολάβηση, την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της έναντι της δικαστικής αντιδικίας και την προσέγγιση μιας σειράς πρακτικών θεμάτων εφαρμογής της. Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει διαλογική συζήτηση.