Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

Παιδιά εναντίων γονέων

Ωραίο παιχνίδι μας έφερε η ξαδέρφη μας η Κυριακή! Παιδιά εναντίον γονέων! Όποιος ξέρει την απάντηση πατάει πρώτος το κουμπί! 
Τι μέρος του λόγου είναι η λέξη "εκείνος";