Σάββατο, 19 Μαΐου 2012

Back to the 90's

Το 1990 το internet δεν υπήρχε για τους απλούς χρήστες στην Ελλάδα. Η διακίνηση των παιχνιδιών και των προγραμμάτων γινόταν με δισκέτες. Δύο παιχνίδια που παιζόταν εκείνη την εποχή ήταν τα Lemmings και το Wolfenstein3D. Εφαρμογές; Τεχνολογικό θαύμα ήταν το Photoshop 2.5