Σάββατο, 5 Μαΐου 2012

Κλέψαμε όλοι

Λόγω των εκλογών έχουμε τραγούδια σήμερα! Η αγαπημένη μας διασκευή, αφιερωμένη σε όλους τους φίλους μας. (Στο video φαίνεται η καψοκαμμένη Κανέλη, διαγράψτε τη νοητικά, γιατί χαλάει το σύνολο του track). Όλοι μας κλέψαμε ακόμα και τα παιδιά μας, για να δούμε τι θα ψηφίσουμε, θα βγάλουν αρχηγό κλέφτη ξανά οι κλέφτες;