Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2012

1987... the transfer is completed!

Το έτος 1987, είχε πάρα πολλές μουσικές επιτυχίες. Μεταφερόμαστε τώρα: