Σάββατο, 7 Ιουλίου 2012

Ζέστη

Κύμα καύσωνα χτυπάει και την περιοχή μας! 
Προσοχή στις θάλασσες! Mη κάνετε τέτοια πράγματα: