Τρίτη, 3 Ιουλίου 2012

Dolby Atmos surround sound

Νομίσαμε ότι το 3D στο Cinema είναι η τελευταία τεχνολογία; Φυσικά όχι, το παιχνίδι δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ! Τώρα χρειαζόμαστε νέα συστήματα ήχου! Μόνο 14 αίθουσες σε όλο τον κόσμο έχουν Dolby Atmos! dolby.com/dolby-atmos