Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2013

Σχέδιο "Αθηνά"

Με αφορμή τα τελευταία γεγονότα στην Άρτα, μια ολοκληρωμένη εικόνα: