Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

Νο tech news

Τι να γράψουμε για τεχνολογία, όταν σήμερα μάθαμε ότι έκοψαν το ρεύμα σε άλλη μια οικογένεια; Είμαστε όλοι υπεύθυνοι όχι για το χρέος της Ελλάδας, αλλά για το ότι ανεχόμαστε να γίνονται τέτοια πράγματα. Θα στεναχωρήσουμε τους φίλους μας καθώς δεν γράφουμε για τεχνολογικά νέα απόψε, απλά ας σκεφτούμε που φτάσαμε. Δεν πειράζει ένα βράδυ να μη διαβάσουμε για τα τελευταία smartphnones...