Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015

Απόδοση ευθυνών, πρώτες εκτιμήσεις

Μεγάλες είναι οι καταστροφές από την πλημμύρα στον κάμπο της Άρτας. Δεν ξέρουμε αν έχει υπάρξει εισαγγελική παρέμβαση για την απόδοση ευθυνών, πάντως υπάρχουν πολλά ερωτήματα σχετικά με την διαδικασία που ακολουθήθηκε για την εκτόνωση της ποσότητας του νερού στο Πουρνάρι 1.

Το βασικό ερώτημα είναι αν η στάθμη του φράγματος παρακολουθείται και από άλλο φορέα εκτός από την ΔΕΗ, ώστε να είναι σίγουροι οι πολίτες ότι τηρείται κάθε κανόνας ασφαλείας. Γεγονός είναι ότι μια εβδομάδα πριν το φράγμα δεν διοχέτευε καθόλου νερό στην κοίτη του Αράχθου.
Ο εισαγγελέας ή κάποιος υπεύθυνος κρατικός φορέας, έχει πραγματικά στοιχεία για την στάθμη του φράγματος ανά πάσα στιγμή, ή απλώς χρησιμοποιεί τις καταγραφές που αναφέρει η ΔΕΗ; 
Ποιο είναι το ακριβές σχέδιο για την διατήρηση της στάθμης σε όποιο ασφαλές επίπεδο και με βάση ποια στοιχεία καιρού λειτουργεί το σχέδιο; Ποιος είναι ο τελικός υπεύθυνος για την διατήρηση της ασφαλούς στάθμης, και ακολουθήθηκε η διαδικασία όπως έπρεπε;

Γιατί ανακοινώθηκε ότι η παροχέτευση κόπηκε στο μισό το βράδυ της Kυριακής, ενώ η στάθμη στην κοίτη, ήταν ίδια;

Με δεδομένο ότι υπάρχουν τεράστιες ζημιές, πως θα αποδοθούν ευθύνες και ποιος θα αναλάβει το κόστος αποζημιώσεων;