Παρασκευή, 8 Μαΐου 2015

Με την νέα εβδομάδα τα αποτελέσματα για την κοινωφελή εργασία


Πηγή: epirusgate
Τη Δευτέρα, αναμένεται να αναρτηθούν από τον ΟΑΕΔ οι προσωρινοί πίνακες, που θα περιλαμβάνουν τους δικαιούχους που θα καλύψουν τις 32.433 θέσεις κοινωφελούς εργασίας διάρκειας πέντε μηνών, σε δήμους και περιφέρειες όλης της χώρας. Η διαδικασία επιλογής των δικαιούχων, μέσω του συστήματος μοριοδότησης του Οργανισμού, ολοκληρώνεται με ταχείς ρυθμούς, αφού έπρεπε να εξεταστούν οι 192.571 αιτήσεις που είχαν υποβληθεί. Στους 18 Δήμους της Ηπείρου δημιουργούνται συνολικά 1278 θέσεις εργασίας για πέντε μήνες. Αναλυτικά οι θέσεις και οι ειδικότητες έχουν ως ακολούθως:

Δήμος Άρτας, συνολικά 164 θέσεις εργασίας
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 1
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ 1
ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 3
ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 2
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 65
ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ - ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 7
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 5
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 5
ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 4
ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ (+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Β) 3
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1
ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ - ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 1
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας 5
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 12
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 5
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 10
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1

Δήμος Βορείων Τζουμέρκων 22 θέσεις εργασίας
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 7
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 8
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 3
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1

Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη θέσεις 22

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 12
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

Δήμος Δωδώνης 38 θέσεις εργασίας
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 16
ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 8
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 3
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 2

Δήμος Ζαγορίου 18 θέσεις εργασίας

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 8
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1

Δήμος Ζηρού 54 θέσεις εργασίας

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 1
ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 30
ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ') 3
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 1
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 5
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 1

Δήμος Ζίτσας 57 θέσεις
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 1
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 25
ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 1
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ - ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 4
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ') 2
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 3
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 1
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 1
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2

Δήμος Ηγουμενίτσας 99 θέσεις εργασίας

ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 7
ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 2
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 52
ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ - ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 10
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4
ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ (+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Β) 2
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2
ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας 3
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2

Δήμος Ιωαννιτών 448 θέσεις εργασίας
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 1
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 9
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 5
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 180
ΓΕΩΛΟΓΩΝ 1
ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 24
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 7
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 6
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 11
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 2
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 12
ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 1
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 12
ΙΑΤΡΩΝ 3
ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΚΛΗΤΗΡΩΝ 21
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 5
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 8
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 4
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 2
ΜΑΓΕΙΡΩΝ 9
ΜΟΥΣΙΚΗΣ 3
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 9
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 5
ΞΕΝΑΓΩΝ 6
ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ') 1
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 6
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 6
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 4
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 8
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 2
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 15
ΦΥΛΑΚΕΣ 7
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 4

Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων θέσεις 19

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4
ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ') 3
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 4

Δήμος Κόνιτσας 24 θέσεις εργασίας

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 12
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ') 2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 1
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΦΥΛΑΚΕΣ 1

Δήμος Μετσόβου 23 θέσεις εργασίας

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 10
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 10
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

Δήμος Νικολάου Σκουφά 49 θέσεις εργασίας

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 31
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ') 2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2

Δήμος Πάργας θέσεις εργασίας 46

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 15
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 6
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ (+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Β) 5
ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ') 1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 5

Δήμος Πρέβεζας 122 θέσεις εργασίας

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 5
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 72
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 3
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4
ΙΑΤΡΩΝ 1
ΜΑΓΕΙΡΩΝ 4
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 5
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 1
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 1

Δήμος Πωγωνίου 34 θέσεις εργασίας

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 15
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας 1
ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ') 1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 1
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1

Δήμος Σουλίου 39 θέσεις εργασίας

ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 22
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΙΑΤΡΩΝ 1
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας 1
ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ') 1
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1

Δήμος Φιλιατών 29 θέσεις εργασίας

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 20
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1
ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ') 1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 1