Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

Έργα που εγκρίθηκαν από την Περιφέρεια Ηπείρου

Για την Π.Ε. Άρτας:
Δημοπρατούνται τα έργα:
- «Αποκατάσταση οδού Αθαμάνιο – Θεοδώριανα» Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 150.000 ευρώ
- «Συντήρηση 3ης επαρχιακής οδού Άρτας - Κορωνησίας» Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 60.000 ευρώ
- «Επισκευή αναχώματος ποταμού Αράχθου στην περιοχή Περάνθης, Λουτροτόπου, Κομμένου» Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 50.000 ευρώ


- «Συντήρηση δρόμου Αστραποκαμμένο – Κλειδί –Χελώνα -Σκουληκαριά» Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 40.000 ευρώ
- «Επισκευή αναχωμάτων λιμνοθαλασσών Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού 30.000 ευρώ
- Συντήρηση 16ης επ. οδού Γωνιά- Ανεμορράχη- Σγάρα- Άγναντα- Κτιστάδες- όρια Ν. Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 60.000 ευρώ.

Αναδείχτηκαν ανάδοχοι για τα έργα:

- Συντήρηση 4ης επ. οδού Άρτα- Ροδαυγή- όρια Ν. Ιωαννίνων μετά του κλάδου Σουμέσι- γέφυρα Τζαρή, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ. Ανάδοχος: Δημ. Φούκας.
- Συντήρηση δρόμου Δημαρικό- Λαπέικα, προϋπολογισμού 30.000 ευρώ. Ανάδοχος: Θωμάς Χρήστου.