Τρίτη, 5 Μαΐου 2015

Υπηρεσία Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων στη Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Ηπείρου

Η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου γνωστοποιεί ότι στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Ψηφιακής Σύγκλισης (ΕΣΠΑ 2007-2013), ο Σύνδεσμος των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.), έχει αναπτύξει και λειτουργεί την Υπηρεσία Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων, η οποία απευθύνεται σε φορείς και οργανισμούς που δεν είναι μέλη του  Σ.Ε.Α.Β.


Έως τώρα, τη δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο άρθρων από 10.000 περίπου επιστημονικά περιοδικά, είχαν μόνο τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.
Οι ενδιαφερόμενοι των φορέων χρησιμοποιώντας τη δικτυακή πύλη του Συνδέσμου (www.heal-link.gr), μπορούν να εντοπίσουν πληροφορίες για το υλικό που επιθυμούν (τίτλος περιοδικού, τίτλος άρθρου, συγγραφείς, χρονολογία έκδοσης, τόμος/τεύχος, περίληψη), αλλά δεν μπορούν να ανακτήσουν το πλήρες κείμενο του.
Μέσω της Υπηρεσίας Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων δίνεται πλέον η δυνατότητα στις βιβλιοθήκες και στους τελικούς χρήστες των Οργανισμών (μη κερδοσκοπικοί φορείς, χρηματοδοτούμενοι από το Δημόσιο) να αιτούνται το πλήρες κείμενο των επιστημονικών άρθρων, που θεωρούν απαραίτητα για τη διεξαγωγή της ερευνητικής τους δραστηριότητας. Έπειτα, το προσωπικό της Υπηρεσίας εντοπίζει το υλικό και το αποστέλλει ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους, μέσω ενός Λογισμικού Διαδανεισμού και Ασφαλούς Αποστολής Εγγράφων (NILDE), που διασφαλίζει τα πνευματικά δικαιώματα (copyright) που το διέπουν (όπως προβλέπεται στις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί με τους εκδότες / παρόχους).
Η Υπηρεσία λειτουργεί πιλοτικά, χωρίς χρέωση για τους συμμετέχοντες οργανισμούς προς το παρόν.
Περισσότερες πληροφορίες και χρήση της υπηρεσίας στη διεύθυνση:   https://nilde.heal-link.gr/ ή στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι Ηπείρου, τηλ. 2681050459, 2, 7. Πληροφορίες: Χριστίνα Θεοδωρίκα,               Βιβλιοθηκονόμος,  Αν. Προϊσταμένη της Βιβλιοθήκης.
       
Από το τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
Κυριακούλα Κουτσούμπα