Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015

Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δήμου Αρταίων 2015
Kαλό καλοκαίρι, ξανά δημοσιεύουμε το πρόγραμμα με τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις του  Δήμου Αρταίων.