Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015

Φυτοφάρμακα

Πηγή:ixotisartas.gr
Πιστοποίηση  κάθε παραγωγού για τη χρήση γεωργικών φαρμάκων υπαγορεύουν οι κανονισμοί κάτι που αφορά στην ολοκληρωμένη διαχείριση και έλεγχο της χρήσης τους με συνταγογράφηση.
Πρόκειται για βήμα που χαρακτηρίζεται απόλυτα θετικό καθόσον πια θα πάψει καθένας να αγοράζει ελεύθερα γεωργικό φάρμακο και να το ψεκάζει κατά το δοκούν, χωρίς να μπορεί ποτέ να ελεγχθεί η συνολική ποσότητα που πέφτει στο φυσικό περιβάλλον. Για το λόγο αυτό μέχρι τις 30 Οκτωβρίου όλοι οι παραγωγοί άσχετα αν ψεκάζουν οι ίδιοι το χωράφι τους ή όχι θα πρέπει να έχουν λάβει σχετικό πιστοποιητικό για να μπορούν να απευθυνθούν στην αγορά γεωργικού φαρμάκου και τη χρήση του.
Αυτό προϋποθέτει μια διαδικασία, η οποία θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα και για την οποία σχετική προετοιμασία γίνεται ήδη σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός θα συμμετέχει σε αυτό ώστε να μπορεί να κινήσει την διαδικασία όπως αυτή θα γίνεται με ειδικές εξετάσεις για κάθε παραγωγό προκειμένου να του χορηγείται το σχετικό πιστοποιητικό χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Πρόκειται για υποχρεωτική εφαρμογή του μέτρου και θα σύντομα αναμένεται να δοθούν διευκρινήσεις.