Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2017

Ολογράμματα

Καθώς η επεξεργαστική ισχύς στα smartphones αυξάνεται, θα βλέπουμε να "ανακατεύεται" η πραγματικότητα με διάφορους τρόπους, δείτε το video: