Κυριακή 4 Ιουνίου 2023

Η πειρατεία μουσικής ταινιών και λογισμικού στην Ελλάδα Καλή Κυριακή, έβγαλε ήλιο στην Άρτα σήμερα, για το απόγευμα δεν εγγυούμαστε τίποτα,  οι παλιότεροι θα θυμούνται τις εποχές που τρέχαμε να αντιγράψουμε ένα dvd, και να κατεβάσουμε μια ταινία η ένα τραγούδι  από το internet.

H πειρατεία μουσικής, ταινιών και λογισμικού στην Ελλάδα ακολουθεί τη γενική παγκόσμια τάση, αλλά έχει και κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με μία έρευνα του 2019,  η Ελλάδα είχε το υψηλότερο ποσοστό πειρατείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με 66% των χρηστών να δηλώνουν ότι είχαν λάβει παράνομο ψηφιακό περιεχόμενο στους 12 προηγούμενους μήνες. Η πλέον δημοφιλής μέθοδος για τη λήψη παράνομου ψηφιακού περιεχόμενου στην Ελλάδα είναι τo streaming και έχει ξεπεράσει την παλιότερη μέθοδο που ήταν το downloading μέσω torrent ή άλλων υπηρεσιών.

Η πειρατεία μουσικής, ταινιών και λογισμικού είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει από τη δεκαετία του 1980, όταν οι πρώτες κασέτες, βίντεο και CD έγιναν ευρέως διαθέσιμα και εύκολα αντιγράψιμα. Ωστόσο, η πειρατεία μουσικής, ταινιών και λογισμικού απέκτησε νέες διαστάσεις με την εμφάνιση και τη διάδοση του διαδικτύου και των ψηφιακών μέσων.

Το διαδίκτυο προσέφερε μια νέα πλατφόρμα για τη δημοσίευση, τη μετάδοση και τη λήψη μουσικής, ταινιών και λογισμικού χωρίς φυσικά μέσα, όπως δίσκους, κασέτες ή CD. Επίσης, προσέφερε μέθοδους συμπίεσης και κωδικοποίησης που επέτρεπαν τη μείωση του μεγέθους και τη βελτίωση της ποιότητας των αρχείων. Ένα από τα πλέον γνωστά φορμά συμπίεσης είναι το MP3, που εφευρέθηκε το 1991 και διαδόθηκε το 1997. Το MP3 επέτρεπε την αντιγραφή και τη μεταφορά μουσικής με μικρή απώλεια ποιότητας και χωρίς να χρειάζεται πνευματική άδεια.

Η πειρατεία μουσικής, ταινιών και λογισμικού στο διαδίκτυο έγινε δυνατή μέσω διάφορων εφαρμογών και ιστοσελίδων που επέτρεπαν την ανταλλαγή αρχείων μεταξύ των χρηστών. Μερικά από τα πιο γνωστά παραδείγματα είναι το Napster, που ξεκίνησε το 1999 και επέτρεπε τη λήψη μουσικής από ένα κεντρικό διακομιστή, το BitTorrent, που ξεκίνησε το 2001 και επέτρεπε τη λήψη μουσικής, ταινιών και λογισμικού από πολλές πηγές ταυτόχρονα, και το Pirate Bay, που ξεκίνησε το 2003 και επέτρεπε τη λήψη μουσικής, ταινιών και λογισμικού από ένα δίκτυο peer-to-peer.


Δημοφιλεις αναρτήσεις