Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

Κάτι έχει κάνει ο ιδιοκτήτης

Υποψιαζόμαστε ότι κάποια κουτσουκέλα έχει κάνει ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου στην κυρία: