Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2013

Auto news

Εμείς ίσα που προλάβαμε να αλλάξουμε εταιρία:
-"Έκλεισε η «Διεθνής Ένωσις Αν.Ασφ.Εταιρεία». Ανακλήθηκε η άδεια, σε καθεστώς εκκαθάρισης από 17/7.  Πρόκειται για μια ασφαλιστική εταιρεία που δραστηριοποιείται στους κλάδους ασφαλίσεων ζημιών, με έμφαση στον κλάδο αυτοκινήτων. Η εταιρεία παρουσίαζε σημαντική έλλειψη κεφαλαίων με αποτέλεσμα να μην διαθέτει ούτε το αναγκαίο ελάχιστο περιθώριο φερεγγυότητας, ούτε επαρκή ασφαλιστική τοποθέτηση - απαιτήσεις, οι οποίες, σύμφωνα με το νόμο, είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων και κάθε δικαιούχου αποζημίωσης." Διαβάστε περισσότερα: gocar.gr

Honda's Mean Mower